Historia

Koło Polskiego Związku Niewidomych istnieje od 1952 roku. Obecnie do Koła należy 350 członków, zrzesza osoby niewidome i niedowidzące oraz dzieci z dodatkowym kalectwem wymagające skomplikowanej i kosztownej rehabilitacji. Celem zasadniczym starań Koła PZN jest integracja niewidomych ze społeczeństwem poprzez rehabilitację i udział w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym miasta. Jako zarząd Koła organizujemy spotkania z członkami nowo przyjętymi do Związku mające na celu integrację w środowisku osób niepełnosprawnych oraz elementarne instruaże dla ociemnianiałych.
Misja
Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych. Prowadzimy równie z szkolenia dla rodziców i opiekunów dzieci. organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla naszych członków.
Wizytówka organizacji (prowadzone działania)
Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych . W zależności od otrzymanych środków staramy się wypełniać zadania i założenia naszego związku w likwidowaniu barier dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej.