Ulotka 1% podatku


Kto może przekazać 1% podatku?

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),


- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36 i PIT-37),


- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L).,


- podatnicy uzyskujący niektóre dochody kapitałowe (PIT-38),

 

 

Jak przekazać 1 % podatku dla Stowarzyszenia?


Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,a od 2009 roku PIT-39)


Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2013 roku:

 

- podatnik wskazuje Fundację i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym  - nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1% podatku (kwotę 1% podatku należnego za 2008 rok, przekaże na konto Fundacji urząd skarbowy) ,
w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji,


- podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 119 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38, poz. 54 – 56 – PIT-39); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot,


- podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 119 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38, poz. 56 – PIT-39);


- podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;