Czytelnia Sztuki drugie spotkanie. Tematem drugiego spotkania w cyklu
były szopki bożonarodzeniowe, które wykonali uczestnicy zajęć
plastycznych z pracowni ceramiki Pałacu Młodzieży w Katowicach.
Uczestnicy spotkania mieli okazję obcowania ze sztuką za pośrednictwem
przekazu audiowizualnego w wykonaniu Pani Małgorzaty Arendarczyk
kierownik filii nr 12 \"Książka mówiona\" Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zabrzu poznać witraże oraz małe formy rzeźbiarskie.

Spotkanie odbyło się 28.12.2010 r. w Świetlicy Polskiego Związku
Niewidomych w Zabrzu.


Obraz 019

Obraz 037

Obraz 038

Obraz 039

Obraz 040

Obraz 042