Tematem trzeciego spotkania
była \"martwa natura\". Spotkanie odbyło się 25.01.2011 w świetlicy
Polskiego Związku Niewidomych w Zabrzu.


Obraz 047

Obraz 049